4


”Jag söker föremål som funnit sin form och som ibland tänjer på gränsen till det förväntade. Där uttrycket är både tydligt och sinnligt. Objekt med stark närvaro och lugn intensitet.
I bruksföremålen förenas poesin med funktionen, och här finns nya infallsvinklar och lösningar. I objekten där bruksaspekten saknas, lämnas allt åt uttrycket. Subtilt, skört, starkt eller rytmiskt.”


Pia Törnell arbetar som produktdesigner och keramiker. Arbetet spänner från det praktiska och funktionella i de masstillverkade bruksföremålen, till att i friare former närma sig ett rent konstnärligt uttryck.

Under åren har arbetet inneburit designuppdrag för Rörstrand, Arabia, Hackman, Skrufs Glasbruk och Design House Stockholm. I den offentliga miljön har Arkitekturmuseét, Konradsbergs Lärarhögskola och Hässelby Gårds Tunnelbanestation, alla i Stockholm, fått konstnärliga gestaltningar i hennes namn. Hon har också deltagit i ett antal utställningar, både i Sverige och internationellt, med unika keramiska objekt.

I dag driver hon, tillsammans med sin man, även en egen keramisk produktion i verkstaden på Kinnekulle i Västergötland. De utvecklar, tillverkar och säljer keramiska föremål i mindre serier under namnet StudioK. För vidare info se www.studiok.nu